El-kontroll

El-kontroll næring:
· El- kontroll ihht bedriftens internkontrollsystem
· Etterkontroll etter endt entreprenørarbeid
· El- kontroll i forkant av garantiutløp
· El- kontroll ihht forsikringsmessige krav og rutiner
· Innføring av levert internkontrollsystem innenfor elektro

Omfanget av en el- kontroll avklares i forkant og legges på et fornuftig nivå for å ivareta eiendommens person, brann og driftssikkerhet.

En el- kontroll vil innebære følgende elementer:
· Måleteknisk kontroll av el- anlegget, stikkprøvebasert.
· Visuell kontroll, faglig vurdering.
· Rapportering av mangler (avvik ihht forskriftsmessige krav).
· Anbefaling av endringer og oppdateringer.

El-kontroll bolig:
En del forsikringsselskap gir gode rabatter på gode rutiner. Dette kan vi hjelpe til med!
Våre el-sikkerhetskonsulenter er NEMKO-sertifiserte, både innenfor privat og næring. I norske privatboliger og i norsk landbruk brenner det altfor ofte. I private boliger har ca. 50% av brannene elektrisk årsak, mens man i landbruket regner at ca. 50–80% av brannene har elektrisk årsak.

Disse statistikkene sammen med DSB (direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) sin konklusjon på at det er feil ved 60% av nye el-anlegg, gir et stort behov for en uavhengig kontroll av det elektriske anlegget. Kontrollen utføres av en sertifisert kontrollør og rapport medfølger.

Dette er noe av hva kontrollen innebærer:
• Kontroll av sikringsskap, måleteknisk og visuell
• Kontroll av øvrig elanlegg, måleteknisk og visuell
• Kontroll av brannalarm og brannslukningsutstyr
• Brannforebyggende informasjon til kunde
• Rapport med evt. avvik.

En del forsikringsselskaper gir rabatt på forsikringspremien etter en brannforebyggende el-kontroll, opptil 20% i 5 år.
Denne rabatten sikrer rask innsparing av kontrollen, dvs. at man også tjener økonomisk på en kontroll.

menu-circlecross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram