El-kontroll og termografering

Alle virksomheter er pålagt å ha internkontrollsystem for å sikre at HMS herunder også el-sikkerhet på arbeidsplassen blir ivaretatt. Elektor Installasjon as utfører disse kontrollene samt termografering.
Termografering gjøres ved å bruke et kamera som ser varmestråling fra et objekt, dette for å avdekke varmegang i ledninger og elektrisk utstyr og forebygge brann.

 

EL-KONTROLL OG INTERNKONTROLL

Gjennom regelmessige kontroller og vedlikehold ivaretar du sikkerheten og øker levetiden til anlegget. Elektor Installasjon as er et sertifisert kontrollforetak og vi kan bistå våre kunder å ivareta dette ansvaret. Vi følger opp kontrollene, og vi utbedrer de tekniske manglene slik at anlegget til enhver tid tilfredsstiller gjeldende sikkerhetskrav.

Elektor Installasjon as har 2 kontrollører med lang erfaring og er NEMKO sertifisert som gir muligheter til lavere forsikringer etter de krav forsikringsselskapene setter til personell og dokumentasjon av kontrollene.


TERMOGRAFERING

Alle virksomheter som benytter seg av elektrisk anlegg og eller elektrisk utstyr skal ha et internkontrollsystem som sørger for at elsikkerheten blir ivaretatt uansett størrelse. Dette kravet retter seg mot virksomheten og ikke det elektriske anlegget.

Forebygging

Gjennom mange års erfaring vet man at forebyggende vedlikehold av elektriske anlegg er viktig for å unngå uønskede driftsstopp. Vi gjennomfører termografering uten at denne virker forstyrrende inn i den løpende virksomheten. Dette er i seg selv nytt og revolusjonerende sammenlignet med vanlig ettersyn hvor full produksjonsstopp må gjennomføres. En gjennomgåelse av elektriske anlegg vil derfor være raskere, mer effektivt og billigere med NEMKO godkjent termografering.

menu-circlecross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram