Om oss

Elektor AS skal være en markedsorientert bedrift ved bruk av fremtidsrettet teknologi innen Elektro installasjoner – datakommunikasjon – svakstrømsinstallasjoner og produkter. Ved å vurdere våre tjeneste og virksomhetsområder under ett, skal vi gi kunden en effektiv og rasjonell totalløsning, En verdiskaper for kunden.

Sterk fagkunnskap

Vi har spisskompetanse på mange ulike områder. Dette er viktig for å kunne tilby effektiv og kvalifisert rådgivning/bistand. Samlet dekker vi et bredt fagområde. Vi bistår privatpersoner, næringsliv og offentlige etater som kunder. Hvis sakens kompleksitet krever dette, jobber vi også tverrfaglig.

Engasjement

Gjennom en tett oppfølging av våre kunder sikrer vi den best mulige bistand relatert til kundens ønsker, behov og økonomi. Vår sentrale målsetting er at den enkelte kunde skal nå sine mål innenfor en forsvarlig kostnadsramme.

Lang erfaring

Vår lange erfaring er en solid plattform. Erfaring kombinert med god forståelse både i næringssammenheng og ut fra et personlig aspekt gjør at vi sammen med kundene jobber løsningsorientert og målrettet uten bruk av unødig tid og ressurser.

menu-circlecross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram