Kabling for IT og data

Elektor Installasjon AS har høy faglig kompetanse innen service og teknikk og spesielt innen dette fagfeltet. Vi har fra selskapet ble etablert i 1981 levert IT spredenett- og kablingsløsninger for de fleste dataleverandører og produsenter.

Vi har sertifiserte medarbeider på de fleste av kablings- og spredningsnett løsninger som benyttes i det norske markedet. Vi er også sertifisert på bruk av fiberkabler til alle typer kommunikasjon.

Våre kunder er fra alle typer organisasjoner. Offentlig forvaltning, sykehus, bedrifter og de store og tunge databrukerne. Elektor Installasjon AS er en solid aktør hvor mange selskaper har vist oss tillit. En tillit som vi verdsetter. Alle leveranser blir kvalitetssikret, dokumentert og arkivert.

DATA- OG SERVERROM

Forutsigbar elektrisk kraft til servere er av kritisk betydning og er helt nødvendig for best mulig driftssikkerhet. Disse installasjonene er i hjertet i en hver moderne bedrift.

Det er vesentlig å sørge for at datasystemer er sikret mot tordenvær og andre forstyrrelser i strømnettet, og at dataparken ikke faller ut ved mindre strømutkoblinger.

Elektor Installasjon AS leverer alt fra prosjektering, installasjon av komplette datarom, og har god kompetanse slik at du som kunde skal føle deg trygg. Vi er også underentreprenør for mange av landets store leverandører av data og IT-løsninger.

menu-circlecross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram