Næring

Som daglig leder har du ansvaret for at det elektriske anlegget til enhver tid er forskriftmessig stand.
Vi kan ta oss av internkontrollen for deg, avdekke brannfare, øke strømkapasiteten, rykke ut ved strømstans og gi deg råd om belysning og
Energi som sikrer bedre arbeidsmiljø og lavere driftskostnader.

Internkontroll skal gjennomføres minst annethvert år og er myndighetspålagt
Et stabilt og sikkert elektrisk anlegg gir kontrollert produksjon og redusert energiforbruk.
Det hindrer også forsinkelser eller stans i driften. Vi kan ta oss av all internkontroll for deg!

Vi kan også utføre termofotografering. Det er en teknikk som brukes til å avdekke feil og svakheter som kan forårsake strømstans og brann.
Vi kan selvsagt også gi råd om alarmanlegg, nødlys og lignende for å bedre sikkerheten for dine ansatte.

Du kan inngå serviceavtale med oss, slik at du alltid har en elektriker tilgjengelig som kjenner til ditt elektriske anlegg
Og som kan rykke ut kjapt hvis problemer skulle oppstå.

God belysning er viktig for både arbeidsmiljøet og økonomien. Elektor har kan hjelpe deg å ivareta begge deler.
Vi bistår også med energirådgivning, slik at du kan drifte lokalene mer lønnsomt med energieffektive systemer for belysning og varme.

menu-circlecross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram